Hareskov-Værløse Tennisklub

Forening i Udvikling

Nytårsbrev til alle HVT’ere

Gå tilbage til alle nyheder
  • 29.12.2017
  • Hareskov - Værløse Tennisklub

Her på falderebet til 2018 vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for den tillid og opbakning, som ansatte og bestyrelsen er blevet vist af klubbens medlemmer gennem hele året i forbindelse med de mange arrangementer og aktiviteter.

2017 har på mange måder været et begivenhedsrigt år, hvor kronen på værket var DM i august (mere herom senere).

Det er meget vanskeligt at fremhæve nogle aktiviteter eller tiltag frem for andre. Alle aktiviteter er med til at forme og skabe rammerne for den fantastiske foreningskultur, som jeg tror vi alle føler er tilstede i HVT.

Alligevel – uden det må opfattes som en rangordning – vil jeg gerne berette om et par af de aktiviteter/tiltag, som vi i bestyrelsen mener, på den lange bane vil komme til at bære frugt for HVT og klubbens medlemmer.

Integration og inklusion af flygtninge og børn/unge med særlige behov fylder meget i det danske mediebiIlede – også i Furesø. Furesø Kommune (FK) besluttede i 2016 at sætte fokus på dette område i 2017. På det grundlag tog HVT initiativ til at indlede et samarbejde, hvor FK skulle udvælge børn/unge, hvorefter HVT’s trænere påtog sig den vanskelige opgave at introducere dem til foreningskultur, tennistræning og socialt samvær.

Det har været en langt større udfordring end forventet, men samarbejdet med FK har på trods af alverdens lavpraktiske udfordringer, fungeret tilfredsstilende og der er i 2018 udsigt til, at samarbejdet vil finde en mere struktureret form. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke klubbens ansatte for at have ydet en ekstraordinær indsats i forbindelse med dette samfundsvigtige brobygningsprojekt.

Den ”nye” skolereform fylder fortsat meget mange steder og debatten herom kan stadig bringe sind i kog. HVT har igen i 2017 fortsat haft fokus på at bidrage til det samfundsansvar, der følger med til alle foreninger, som modtager kommunale tilskud.

HVT ligger derfor også på dette område i front, og det er en stor glæde, at alle børn fra skoler i Hareskov/Værløse bliver introduceret til tennissporten i HVT. Skoletennis tilfører hvert år både nye børn/unge og voksne medlemmer, hvilket er en nødvendighed for at fastholde et højt aktivitetsudbud og bevare vores flotte anlæg.

I samme kategori har vi i Furesø, FFO-tennis (Furesø Fritidsordning). FFO-tennis er en vigtig bestanddel af klubbens tilbud til potentielt nye medlemmer. FFO-tennis er desuden et vigtigt tilbud om samarbejde til kommunens institutioner. Henover julen er der igen kommet opmærksom på HVT’s indsats på dette vigtige område, se artikel fra sn.dk.

Ovenstående aktiviteter er alt sammen noget, som foregår i dagligdagen mens mange af os passer jobs og andet. Aktiviteterne bliver drevet af vores dygtige ansatte, der uge efter uge sætter HVT på landkortet hos byens borgere og politikere, hvilket er vigtigt for vores forening.

Men der er sket meget andet i HVT gennem 2017. Der har været den årlige motionistturnering, drop-in, klubmesterskaber, rekordstort antal turneringshold og meget andet, herunder også årets store DM arrangement i august.

Endnu engang fik HVT sat nye højder for, hvad der skal til for at spillere, officials, sponsorer og tilskuere bør forvente sig af de største og mest prestigefyldte events i dansk tennis. HVT modtog under og efter arrangementet stor anerkendelse for et meget vellykket stævne.

Dansk Tennis Forbund (DTF) meddelte i efteråret at man fremadrettet ønsker et nyt format for DM. Det nye DM format, henhører under DTF’s nye ”Kerneevents”. I forhold til DM er den væsentligste forskel fra tidligere at man fremover ønsker at afvikle DM samlet for ungdom og seniorer, hvormed arrangementet udvides betydeligt.

I de indledende runder forventes det at der skal afvikles omkring 80 kampe per dag, hvilket vil stille store krav til både anlæg, vejrliget og ikke mindst ansatte og frivillige.

På trods af disse nye store udfordringer besluttede bestyrelsen i samråd med de ansatte, at byde ind på arrangementet under en række betingelser, bl.a. et væsentligt økonomisk output, som skulle kunne mærkes hos alle klubbens medlemmer.

Kort før jul modtog vi besked om, at DTF havde besluttet at tildele DM arrangementet til en anden klub.

Det er en af bestyrelsens ambitioner at bidrage til en positiv udvikling af dansk tennis ved bl.a. at påtage sig opgaver i forbindelse med større arrangementer. Da HVT i 2018 allerede er tildelt veteran DM fra 28. juli til 5. august, kan vi således også leve op til dette mål i 2018.

HVT har stolte traditioner ved veteran DM, og med hjemmebanefordel håber vi på et højt HVT-deltagerantal.

Ud over de sportsligt orienterede aktiviteter er der i løbet af året blev arbejdet ihærdigt for at fastholde et højt kvalitetsniveau på vores anlægsfaciliteter.

Gennem længere tid har HVT i samarbejde med IF Værløse (IFV) arbejdet på en udvidelse af vores indendørs kapacitet. Det lyder simpelt, men antallet af interessenter, ønsker/krav, fysiske og ikke mindst økonomiske begrænsninger gør projektet kompliceret og yderst langtrukkent. HVT er tæt på processen og skal være med til at træffe den endelige beslutning på et tidspunkt i løbet af 2018.

Banerne i Hareskovby er i 2017 blevet mere flittigt brugt af medlemmer i alle aldersgrupper end i tidligere år. Det er glædeligt og vigtigt for den langsigtede prioritering af vores begrænsede ressourcer.

Vores smukke anlæg på Ll. Værløsevej har gennem flere år været ”hjemsøgt” af unge, der keder sig i den lange skoleferie. I perioder har det beklageligvis betydet, at vores faciliteter er blevet brugt som fest- og ”kampplads”, hvilket indimellem har medført at baner, klubhus og inventar har været udsat for hærværk. I et forsøg på at afbøde dette har HVT i samarbejde med FK installeret et overvågningssystem, således at ”kamphanerne” kan identificeres af de myndigheder, som arbejder med disse unge mennesker. Det er vores vurdering, at overvågningen har haft den ønsket virkning, men den endelig konklusion kan først drages når sæson 2018 er overstået.

I overensstemmelse med de på generalforsamlingen annoncerede planer for anvendelse af den nyetablerede anlægsopsparing blev der i sensommeren installeret nyt moderne LED lys på bane 3-4. Det var et test-setup, da vi ønsker at den nye løsning skal være så god, at den kan tjene klubbens medlemmer i ligeså mange år fremover som vores gamle lysanlæg. Testen er blevet vel modtaget af de medlemmer, som fik lejlighed til at spille under det nye lys. Baseret på detaljerede lysmålinger besluttede projektgruppen dog at opgradere test-løsningen med 30% effekt og en bedre spredning af lyset.

Det nye lys på bane 3-9 vil være klar til brug fra standerhejsning, som i 2018 bliver lørdag d. 5. maj.

På vegne af bestyrelsen og ansatte i HVT ønskes alle medlemmer et lykkebringende nytår.

Henrik Kaltoft

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer, hvilket kan medføre, at der er elementer på sitet, du ikke kan se. Vi anbefaler, at du anvender en opdateret og mere sikker browser, som f.eks. Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge
Luk