Hareskov-Værløse Tennisklub

Forening i Udvikling

Indkaldelse til generalforsamling 2018 for Hareskov-Værløse Tennisklub (HVT)

Gå tilbage til alle nyheder
 • 21.02.2018
 • Hareskov - Værløse Tennisklub

Afholdes onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.30 i Værløsehallerne, tennislokalet på 1. sal, Stiager 8, 3500 Værløse.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalgsformænd
 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 5. Behandling af forslag (specificeret)
 6. Bestyrelsen stiller forslag om genudskrivning af tillæg til det ordinære medlemskontingent med henblik på opsparing til fremtidige anlægsinvesteringer.

(Bemærk venligst, at yderligere forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 3 uger inden generalforsamlingen, dvs. senest 28. februar 2018)

 1. Forelæggelse af budgetforslag til godkendelse
 2. Valg af formand (lige år)
 • Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Kaltoft
 1. Valg af projektansvarlig (lige år)
 • Ulrik Abild ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Helle Stenvang
 1. Valg af formænd for de faste udvalg:
 2. Ungdomsudvalg (lige år)
 • Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Carstensen
 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter (for et år)
 • Bestyrelsen foreslår Jan Lund-Kühl og genvalg af Susanne Schøtt.
 1. Valg af én revisor (Anders Gabe ikke på valg)
 • Bestyrelsen foreslår genvalg af Peer Albeck
 1. Valg af én revisorsuppleant (for et år)
 • Bestyrelsen foreslår genvalg af Morten Larsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer/-hverv er ikke på valg (vælges i ulige år): Næstformand (Peter Hovind), kasserer (Andreas Asmussen), motionistudvalgsformand (Kim Thines) og seniorudvalgsformand (Alexander Hviid).

Vi forventer at afslutte generalforsamlingen senest kl. 22.00. 

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest onsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30 ved indsendelse af e-mail til formand@hvt.dk.

Fuldstændig dagsorden inkl. revideret regnskab, forslag til budget og eventuelle yderligere forslag til behandling under punkt 5, vil blive meddelt via HVT´s hjemmeside under menupunktet ”Aktuelt/Nyheder”, samt ved opslag (ekskl. bilag) i Værløsehallerne senest 10 dage før generalforsamlingen. 

Bemærk venligst at stemmeberettigede og valgbare er kun restancefri helårsmedlemmer, der er fyldt 16 år, og som har været medlem en måned. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt møde eller ved skriftlig fuldmagt til et navngivet medlem. Ingen kan afgive mere end tre stemmer. Skriftlig afstemning finder sted, når blot en af de tilstedeværende ønsker det.

Det er dirigenten, der på generalforsamlingen formelt tager stilling til en fuldmagts gyldighed.

To timer inden generalforsamlingen - kl. 17.30-19.00 - kan du tilmelde dig til en omgang Triples med orange bolde. Tilmelding her.

 

På vegne af bestyrelsen i Hareskov Værløse Tennisklub

Henrik Kaltoft

Formand

 

Lagt op: Værløse d. 21. februar 2018

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer, hvilket kan medføre, at der er elementer på sitet, du ikke kan se. Vi anbefaler, at du anvender en opdateret og mere sikker browser, som f.eks. Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge
Luk